عباسعلی طاهری دولت آبادی

کارشناس رسمی دادگستری
مهندسی محیط زیست

عباسعلی طاهری دولت آبادی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته مهندسی  محیط زیست با سابقه معاونت وکارشناسی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، ارائه کننده خدمات HSEو مشاوره های زیست محیطی در سراسر کشور درزمینه های زیر :

 

 • همکاری با کارشناسان HSE واحدهای صنعتی در جهت حل مشکلات ناشی از اعمال مقررات سازمان حفاظت محیط زیست
 • اجرا و تهیه قرار تامین دلیل خواسته در زمینه عدم آلودگی ها و یا آلوده کننده های محیط زیست
 • تجزیه و تحلیل نتایج اندازه گیری های میزان الودگی های واحدهای صنعتی که در رابطه با پایش از طریق ازمایشگاههای معتمد صورت گرفته است
 • بررسی عملکرد واحدهای صنعتی و تهیه گزارش کارشناسی در مورد اینکه مشمول لیست آلوده کنندهای سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرند یا خیر؟
 • تهیه گزارش کارشناسی در ارتباط با دعاوی دادگاه ها، سازمان های دولتی، خصوصی
 • تشخیص و تعیین خسارت وارده ناشی از آلودگی بر محیط زیست
 • بررسی و اظهار نظر درباره عوامل و مکان های آلوده و آلاینده های محیط زیست
 • رسیدگی و ارائه مشاوره در زمینه کنترل آلودگی هوا، آب، خاک و صوت
 • رسیدگی و ارائه مشاوره در زمینه کنترل پسماندهای عادی و صنعتی و خطرناک (ویژه)
 • رسیدگی و ارائه مشاوره در زمینه فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب
 • رسیدگی و ارائه مشاوره در زمینه فرایندهای کنترل آلودگی و کیفیت منابع آب اعم از منابع آب سطحی و رسوبات منابع آب زیرزمینی و رسوبات ساحل دریایی
 • مکانیابی مناسب جهت استقرار واحدهای صنعتی مختلف با توجه به دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست ارائه مشاوره در خصوص اخذ پروانه بهره برداری از محیط زیست
 • ارزیابی و تعیین اثرات و پیامدهای زیست محیطی حاصل از فعالیت واحدهای صنعتی و معادن بر مناطق مسکونی و کشاورزی و تهیه گزارش رسمی
 • سنجش و تعیین میزان گازهای خروجی از دودکش واحدهای صنعتی و مقایسه آنها با استاندارهای محیط زیست و ارائه گزارش رسمی
 • تنظیم گازهای خروجی از دود کش واحدهای صنعتی ( ناشی از احتراق ) با استفاده از دستگاه testo مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست
 • سنجش و تعیین میزان پارامترهای پساب های صنعتی و مقایسه آنها با استاندارد های محیط زیست و ارائه گزارش رسمی
 • سنجش و تعیین میزان پارامترها ی آلوده کننده و عوامل بیماری زا در آب آشامیدنی و مقایسه آنها با استاندارها و ارائه گزارش رسمی

کارشناس محیط زیست ،کارشناس رسمی دادگستری محیط زیست ،مهندسی محیط زیست ،مهندس محیط زیست ،کارشناسی محیط زیست ، کارشناس رسمی محیط زیست ، کارشناس رسمی مهندسی محیط زیست ، کارشناس رسمی دادگستری در امور محیط زیست ،ارائه خدمات HSE